Rapport Få koll inför valet: Tre snabba fakta om EU-parlamentet

Vilka EU-frågor tycker svenska medborgare är viktiga, hur många beslut fattades egentligen i parlamentet – och vilka aktuella frågor förhandlar parlamentet om som kommer beröra oss här hemma?