Svenska nyheter Sannolikheter

En ny version av Tage Danielssons gamla dikt med fokus på kärnkraften, framförd av Anders, Ankan, Johansson.