Rapport Den globala uppvärmningen kan slå hårt mot Svalbard

Sveriges största nyhetsprogram