Rapport Här släpar de in de sjuka korna - och skär bort bölder från köttet

Sveriges största nyhetsprogram