Svenska nyheter Anders Ygeman drar en rap

Visste ni att Sveriges energi- och digitaliseringsminister kan dra annat än politik?