Nedsläckt land Smygtitt: Nedsläckt land

Hur reagerar vi när det som inte får hända plötsligt händer? Hur förberedda är vi inför en större kris? Serien Nedsläckt land är ett experiment där elen på grund av en solstorm försvinner i hela Sverige under en längre tid. Kommer på SVT Play den 18 februari.