Helt lyriskt Mattias Alkberg tolkar Stagnelius

Mattias Alkberg framför sin tolkning av Erik Johan Stagnelius dikt "Till förruttnelsen" i programmet Helt lyriskt.