Nobel Kungen utbringar en skål till Alfred Nobels minne

Kungen har gjort denna skål varje år sedan 1972