Nobel Nobelkonditorn 2018

Daniel Roos, konditor, om det ärofulla uppdraget,