Rapport ”Jag tackade dem för att jag finns idag”

Medicinpristagarna mötte patienter som blivit räddade på grund av deras forskning.