Rapport Talmannen träffar partiledarna gruppvis

Ingen partiledare får sonderingsuppdrag just nu.