Sportnytt Se vad som gjorde SVT Sport till bäst i världen

Priset som bästa sport-tv kanal tilldelas SVT av en internationell jury bestående av medlemmar från några av FICTS 116 medlemsländer. FICTS är en sammanslutning av 116 medlemsländer och erkänns av IOK som "det internationella förbundet för sport-television". Tidigare vinnare är bl a Eurosport och Sky Sport.