Rapport ”En halv grad spelar stor roll”

Rapport 6/12 19.30 är inte tillgängligt av upphovsrättsliga skäl

Markku Rummukainen, en av Sveriges två deltagare i FN:s klimatpanel IPCC, om klimatrapporten