Rapport ”En halv grad spelar stor roll”

Markku Rummukainen, en av Sveriges två deltagare i FN:s klimatpanel IPCC, om klimatrapporten