Rapport Nobelpriset i fysik – på en minut

Victoria Dyring om fysikpriset.