Robins Praktikantproblem

Vad då kränkande behandling?