Rapport Så går valet av talman till

Vilka partier ska talmännen komma ifrån och hur går valet egentligen till rent praktiskt?