Rapport Per Westerberg (M): "Jag tror det är viktigt att första förslaget går igenom"

Per Westerberg var talman mellan 2006-2014 och säger att talmannens roll som samtalsledare mellan partierna är viktig.