Svenska nyheter Stefan & Kristersson

En buskis där man inte hör den ena och inte förstår den andre.