Uppdrag granskning Kartläggning av dömda i svenska våldtäktsmål

58 procent av de dömda födda utomlands