Rapport Greta, 15, sittstrejkar för klimatet: ”Vår tids ödesfråga”

Sveriges största nyhetsprogram