Rapport Här är klimatbovarna som är värre än flyget

Den svenska industrins utsläpp stod för drygt 19 miljoner ton växthusgaser under 2017, enligt siffror från Naturvårdsverket.