Forum Mitt i Almedalen: Lokala uppstickare

Vitalitet eller politiskt kaos? Niklas Bolin, statsvetare, och Jan-Olof Ekelund, Demokraterna, om lokala partiers roll i politiken.