Rapport Trump om att de ska signera något

Sveriges största nyhetsprogram