Rapport Så kommer artificiell intelligens förändra vården

Kommer vi ha läkare i framtiden?