Rapport Netanyahu om ambassaden: ”Tack president Trump!”

Sveriges största nyhetsprogram