Katsching – lite pengar har ingen dött av Kokain som snö

Ann-Sophie vill att snön på festen ska vara av kokain.