Rapport Därför driver utrikesfödda oftare eget

SVT:s reporter pekar ut fem orsaker till att invandrare så ofta väljer att driva eget.