Babel Akademiledamöter i Babel: Horace Engdahl

Horace Engdahl var med i Babel 2016 för att berätta om sin bok Den sista grisen. Ett samtal om dysterhet, män, kvinnor och framför allt, rädsla för att åldras.