Viktigt meddelande till allmänheten: Viktigt meddelande till allmänheten i Snöveltorp, Öbonäs, Kårtorp och omkringliggande områden i Norrköpings kommun. Det brinner i en avfallsanläggning med kraftig rökutveckling som följd. Alla i områdena uppmanas att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.Läs mer, öppnar annan webbplats

Babel Akademiledamöter i Babel: Katarina Frostenson

Katarina Frostenson var med i Babel 2015 för att prata om att höra poesi inom sig och att ljuda fram den. Om att skapa rytm mellan diktsviter och vikten av att skriva lite varje dag.