Babel Akademiledamöter i Babel: Katarina Frostenson

Katarina Frostenson var med i Babel 2015 för att prata om att höra poesi inom sig och att ljuda fram den. Om att skapa rytm mellan diktsviter och vikten av att skriva lite varje dag.