Babel Akademiledamöter i Babel: Peter Englund och Kristina Lugn

2013 träffade Jessika Gedin Peter Englund och Kristina Lugn för att diskutera det årets Nobelpristagare Alice Munro. En novellkonstnär som är mästare på att med väldigt få ord, berätta väldigt mycket.