Babel Akademiledamöter i Babel: Kjell Espmark

Kjell Espmark liknade författarskapet vid att skulptera i lera när han mötte Daniel Sjölin i Babel 2010. Det blev ett samtal om förljugna minnen från den egna uppväxten och om att skapa sig den bakgrund man behöver som författare.