Babel Akademiledamöter i Babel: Kristina Lugn och Sara Stridsberg

2009 var Kristina Lugn och Sara Stridsberg med i Babel och pratade med dåvarande programledaren Daniel Sjölin om varför det är lättare att skriva pjäser än romaner, hur det är att befinna sig i ett prosahelvete och huruvida Kristina Lugn kan dansa eller inte.