Babel Akademiledamöter i Babel: Klas Östergren

2014 gästade Klas Östergren Babel för att prata om sin roman Twist. I bästa noiranda avhandlas allt från litterära personas och begravda hundar till gentlemän.