Babel Nyinvalda Sara Danius om Svenska Akademien

Sara Danius besökte Babel 2013 när hon precis blivit ledamot i Svenska Akademien. Hon pratade om varför hon blivit invald, vad arbetet innebär och vad hennes litterära superkraft är.