Rapport Small, medium eller large – hur klimatvänlig är du?

Tomas Rydberg, expert på IVL Svenska Miljöinstitutet, har gjort en meny på vad du kan göra för klimatet – uppdelad efter hur stor insats du vill göra.