Rapport ”Viktigt att återerövra den kvinnliga sexualiteten”

Kan porr vara en väg mot ökad jämställdhet? Många svarar nog nej på den frågan, men inte Alicia Hansen och Zara Kjellner. (Du som ogillar att höra ord som ”kuk”; vi vill upplysa om att du eventuellt kan uppleva ord och bild som stötande i denna video.)