Kvarteret Skatan "Det är en golfsko"

Sketch ur Kvarteret Skatan.