Kvarteret Skatan Tord och Paul spår varandra

Sketch ur Kvarteret Skatan.