Kvarteret Skatan ”Tåget till Strykberga, alla ombord!”

Sketch ur Kvarteret Skatan.