Rapport Köttätare – håller dina argument?

SVT Nyheter bad Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi med fokus på djur- och miljöetik vid Stockholms universitet, att gå igenom några olika moraliska sätt att se på köttätande - utifrån olika perspektiv.