Rapport Så används Islam i konflikten

Konflikten mellan Iran och Saudiarabien handlar om ett geopolitiskt maktspel där de båda länderna använder sig av religionen för att mobilisera krafter mot varandra, enligt Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi.