Rapport Experten om tystnadskultur: ”Handlar om makt”

Mycket kring #metoo-kampanjen har kommit att handla om en tystnadskultur kring sexuella övergrepp. Men hur uppstår en tystnadskultur på exempelvis en arbetsplats? Och hur upprätthålls den? Vi frågade Kristina Östberg. leg. psykoterapeut i Uppsala.