Forum MEG 17: Vem gynnas av mediernas valbevakning?

Sällan får mediebevakning så stor betydelse som under valrörelser. Hur vinklade medier valrörelsen 2014 och vilka lärdomar måste dra inför den svenska valrörelsen 2018? I den skrift som presenteras diskuteras också hur medier i andra länder hanterat populistiska rörelser de senaste åren.