Lokala Nyheter Småland Integrationssatsning ger praktik eller jobb

Integrationsprojektet Nykompetens i Västervik är nu inne på sitt andra år och majoriteter av dem som genomgått utbildningsinsatsen har fått praktik eller gått vidare till jobb.