Forum Utmaningar för landsortskommuner

Konferensen "250 möjligheter" tar upp temat utmaningar och möjligheter för Sveriges 250 kommuner som krymper och blir av med sina unga invånare. Arrangör: Handelshögskolan Jönköping. Från 12/9.