Forum Flest antal glesbygdskommuner

Stad-landskiljelinjen: Finns den? Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet, Göteborgs universitet, om hur skillnader i utveckling mellan stad och land påverkar vårt förtroende för våra valda politiker.