Forum Forum Nyköping: Populism, politiskt ledarskap och sociala medier

Om populismens effekter för demokratin, politiskt ledarskap och sociala medier. Med Bi Puranen, forskare vid Institutet för Framtidsstudier och Jenny Madestam, statsvetare. Arrangör: Nyköpings kommun.