Rapport TV: Detta händer när du hämnar i en fyllecell

Du kan bli ”lobbad” - om du är mycket berusad och kan utgöra en fara för dig själv eller andra.