Rapport Så går kvinnlig könsstympning till

Sveriges största nyhetsprogram